Aktueller Kader Saison 2021/22

57 kg

 • ASV Hof - Yakup Bozkurt
  Yakup Bozkurt - Freistil/Greco

61 kg

 • ASV Hof - Erik Kark
  Erik Kark - Freistil/Greco

66 kg

 • ASV Hof - Jan Ritter
  Jan Ritter - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Raphael Moelinger
  Raphael Mölinger - Freistil/Greco
 • ASV Hof Nick Hartung
  Nick Hartung - Freistil/Greco

71 kg

 • ASV Hof - Philip Zeh
  Philipp Zeh - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Felix Marek
  Felix Marek - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Kilian Kaeppel
  Kilian Käppel - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Sueleyman Yildirim
  Süleyman Yildirim - Greco

75 kg

 • ASV Hof - Marius Mueller
  Marius Müller - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Manuel Albert
  Manuel Albert - Freistil
 • ASV Hof - Elyesa Satar
  Elyesa Satar - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Orlando Gutmann
  Orlando Gutmann - Greco
 • ASV Hof - Kevin Zeh
  Kevin Zeh - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Adlan Musaev
  Adlan Musaev - Freistil

80 kg

 • ASV Hof - Alexander Puchta
  Alexander Puchta - Freistil
 • ASV Hof - Luca Montanaro
  Luca Montanaro - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Ali Muhammed Bayramoglu
  Ali Muhammed Bayramoglu - Freistil/Greco

86 kg

 • ASV Hof - Fabian Rudert
  Fabian Rudert - Freistil
 • ASV Hof - Maximilian Fleischer
  Maximilian Fleischer - Greco
 • ASV Hof - Marcel Kastner
  Marcel Kastner - Greco
 • ASV Hof - Marco Zeh
  Marco Zeh - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Yannick Geipel
  Yannick Geipel - Freistil/Greco

98 kg

 • ASV Hof - Max Osterhoff
  98 kg - Max Osterhoff - Freistil
 • ASV Hof - Benjamin Giegold
  ASV Hof - Benjamin Giegold
 • ASV Hof - Samuel Braun
  Samuel Braun - Freistil/Greco
 • ASV Hof - Aaron Schimmel
  Aaron Schimmel - Freistil
 • ASV Hof - Denis Kark
  Denis Kark - Freistil/Greco

130 kg

 • ASV Hof - Lukas Fleischer
  Lukas Fleischer - Greco